Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

Kraków 10.04.2019

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego numer 1/02/2019/K/UE dotyczącego rekrutacji programisty w związku z realizacją projektu Nowoczesne rozwiązania medialne Atomy Studio stworzone dzięki badaniom w zakresie łączenia wiedzy z dostępną technologią z dnia 02.04.2019.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty, które spełniły kryteria formalne:

1. Futurum

2. Łukasz Skwara

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy: Łukasz Skwara.

Dziękujemy wszystkim za udział w procedurze i złożenie ofert.